Szkoła, a dziecko z upośledzeniem

przybory
Przybory - zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Obniżoną sprawność intelektualną stwierdza się do osiemnastego roku życia, którą mierzy się różnymi testami standaryzowanymi. Jeśli zostanie stwierdzona niepełnosprawność intelektualna to dziecko trafia do klasy integracyjnej, chyba, że sprawność intelektualna jest obniżona znacznie to wtedy dziecko podejmuje naukę w Szkole Specjalnej. Niepełnosprawność intelektualna w lekkim stopniu charakteryzuje się tym, że sprawność umysłowa dziecka nie przekracza rozwoju dziecka do dwunastego roku życia. Występuje ona w większości przypadków.

W stopniu umiarkowanym dziecko przypomina zachowaniem człowieka, który jest na poziomie dziewięciolatka. Następuje u niego bardzo wolny rozwój motoryczny oraz trudności ze zdobywaniem i stosowaniem się do norm społecznych. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym cechuje się tym, że dziecko jest na poziomie umysłowym sześciolatka. Zauważalne są już na samym początku rozwojowym dziecka opóźnienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. Ostatni rodzaj niepełnosprawności intelektualnej, czyli w stopniu głębokim świadczy o tym, że dziecko jest na poziomie maksymalnie trzylatka.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*